Hoe werken zonnecellen

Zonnecellen werken door het omzetten van zonlicht in elektrische energie. Dit gebeurt door gebruik te maken van fotovoltaïsche materialen, zoals silicium. Wanneer zonlicht op deze materialen valt, worden elektronen in beweging gebracht en ontstaan er stroom en spanning. Dit proces wordt zonne-energieconversie genoemd. Deze elektriciteit kan vervolgens worden gebruikt, opgeslagen of terug geleverd en zo gebruikt worden om elektronische apparaten aan te drijven.

Zonnepanelen

Zonnepanelen werken door zonne-energie om te zetten in elektrische energie. Ze bestaan uit veel afzonderlijke zonnecellen die zijn samengevoegd in een paneel. Wanneer zonlicht op de zonnecellen valt, wordt er fotovoltaïsche conversie uitgevoerd, waarbij zonne-energie omgezet wordt in elektrische energie. Deze elektriciteit wordt verzameld en geleid naar een omvormer, die deze energie omzet van gelijkstroom in wisselstroom, die geschikt is voor het gebruik in huis of bedrijf. Zonnepanelen zijn een duurzame en schone manier om elektriciteit op te wekken en spelen daarom een belangrijke rol in de energietransitie.

Omvormer

Een omvormer is een apparaat dat gelijkstroom (DC) omzet in wisselstroom (AC). Zonnepanelen produceren elektriciteit in de vorm van gelijkstroom, maar de meeste elektrische apparaten werken met wisselstroom. Daarom is een omvormer nodig om de elektriciteit van zonnepanelen bruikbaar te maken voor het elctriciteitsnet.

De werking van een omvormer is gebaseerd op elektronische technologieën, zoals schakelingen en transformatoren. Het omzetten van DC in AC gebeurt door middel van een proces genaamd inversie, waarbij de richting van de stroom regelmatig wordt omgekeerd. Hierdoor ontstaat een AC-signaal. Het vermogen van de omvormer wordt bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die door de zonnepanelen wordt geproduceerd. Hoe groter deze hoeveelheid is, hoe groter het vermogen van de omvormer moet zijn.