Geschiedenis

De salderingsregeling is in 2004 ingevoerd om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Hierdoor kunnen bezitters van zonnepanelen de opgewekte stroom die ze niet zelf verbruiken, terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van salderen zit in het feit dat je de overtollige stroom die je op zonnige zomerdagen opwekt, mag verrekenen met de stroom die je in de donkere uren zoals avond nacht maar ook in de donkere winterdagen afneemt van het stroomnet.

Wat is het probleem van salderen?

De salderingsregeling is zo’n groot succes dat het voor de energieleveranciers onbetaalbaar begint te worden. Nederland is wereldwijd koploper met het aantal zonnepanelen per inwoner. In 2024 zitten we al op gemiddeld 3,5 zonnepanelen per inwoner.

Er wordt nu overdag stroom terug geleverd, die door het overschot, weinig waarde heeft. Maar in de nacht en winter moet de stroom, die dus door het salderen gratis geleverd moet worden voor de opgewekte stroom in de winter, wel duur opgewekt worden.

Saldering afschaffen

Er wordt daarom gediscussieerd over het, gefaseerd, afschaffen van de salderingsregeling. 

Zonder salderingsregeling worden bezitters van zonnepanelen gestimuleerd om hun opgewekte stroom overdag te gebruiken voor bijvoorbeeld de vaatwasser, wasmachine of het opladen van de elektrische auto. Hierdoor vindt er minder belasting van het elektriciteitsnet plaats.

Het nadeel van afschaffen van de salderingsregeling is wel dat de ‘gespaarde’ stroom van de zomer niet meer gratis ingezet kan worden in de winter voor bijvoorbeeld het verwarmen met een warmtepomp.