SGA-geboren kinderen (Small for Gestational Age) zijn bij de geboorte te klein en/of te licht voor de duur van de zwangerschap.

Wat is SGA

Normaal gesproken is een kind dat na 40 weken zwangerschap ter wereld komt bij de geboorte gemiddeld zo’n 50 cm lang. Het gewicht ligt meestal ruim boven de 2500 gram. Duurt de zwangerschap korter, dan is het kind ook kleiner en lichter.

Als het echt veel te klein en te licht is voor de duur van de zwangerschap, spreken we over een SGA of ’te klein geboren’ kind.

Ongeveer 15% van deze SGA-geboren kinderen halen de groei niet in en blijven te klein. Uit eerdere onderzoeken, o.a. door het Erasmus in Rotterdam, is gebleken dat behandeling met groeihormoon bij te kleine SGA-kinderen effectief is, om een langere eindlengte te behalen.

Naslag

 • RSS avond 25 september 2006
  Op 25 september 2006 is er in Cappelle a.d. IJssel voor de eerste keer een Russell Silver Syndroom bijeenkomst gehouden. Prof. Anita Hokken-Koelega van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hield een presentatie over het gebruik van groeihormoon behandeling van SGA geboren kinderen met een kleine lengte ( Small for Gestational Age = bij geboorte te klein voor de duur van de zwangerschap).
 • Novo Nordisk over SGA
  Ongeveer 5% van alle pasgeborenen zijn te klein voor de zwangerschapsduur (small for gestational age of SGA) met een geboortelengte en/of -gewicht onder de normale waarden. Het exacte gewicht van baby’s die te klein worden beschouwd voor de zwangerschapsduur variëert naargelang het aantal weken dat de zwangerschap heeft geduurd. Bij voldragen baby’s betekent dit gewoonlijk een gewicht van minder dan 2600 gram en/of een lengte van minder dan 47 cm.
 • Pfizer about SGA
  Small for gestational age, or SGA, is a term that describes a baby who is smaller than 97% of all other babies born at the same number of weeks of pregnancy. Most children born SGA will catch up by age 2. But about 10% of children born SGA do not show the catch-up growth expected. For these children, tests need to be done to rule out other treatable conditions.
 • HGH News – Human Growth Hormone and SGA
  Ultrasound criteria are the diagnostic standard used in the identification of small for gestational age (SGA) or intrauterine growth restriction. Birth weight below the population 10th percentile, corrected for gestational age, has been the most widely used definition.
 • Human Growth Foundation
  The focus and emphasis of the Foundation objectives vary with the opportunities to provide support, services, and education to children with disorders of growth and adults with growth hormone deficiency, and to the medical profession; and, with the availability of funding and communications media to support the programs and activities, and general office operations necessary to provide them. In the past few years, internet and e-mail services have expanded greatly the opportunity to undertake on these objectives.

Groeien

 • Algemene introductie over groei
  De mens groeit onder invloed van hormonen en de gezondheidstoestand. De hypofyse, een klein orgaantje ter grootte van een erwt, is gelegen in de hersenen. Het produceert onder andere het groeihormoon (STH somatotroop hormoon of hGH humane groeihormoon). Een kind groeit tot de puberteit zo’n 6 centimeter per jaar. In de puberteit kan dit zelfs wel zo’n 10 tot 12 centimeter per jaar zijn, deze fase wordt de groeispurt genoemd.
 • Groeistichting
  Welkom bij de website van de Nederlandse Groeistichting, een onafhankelijke stichting die het verkrijgen van meer kennis op het gebied van groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen stimuleert en ondersteunt. Op deze website kunt u informatie vinden over de Nederlandse Groeistichting en haar activiteiten en informatie over verschillende groeistoornissen en behandelingsmethoden.
 • Groeihormonen: Drie jaar spuiten voor een paar centimeter
  Plastische endocrinologie’ wordt het ook wel genoemd. Het behandelen van ’te’ kleine, maar lichamelijke gezonde kinderen met een groeihormoon. Maar groeihormoon maakt niet gelukkiger: onbehandelde kinderen voelen zich net zo goed als behandelde kinderen.

Groeihormoon (Growth hormone (GH))

In geval van een tekort aan groeihormoon is er sprake van groeihormoondeficiëntie. Bij een overproductie van groeihormoon is er sprake van gigantisme of (ná de puberteit) acromegalie.

Als er een groeihormoontekort is geconstateerd,  krijgt u groeihormoon voorgeschreven om dit tekort aan te vullen. Dit synthetische groeihormoon is gelijk aan het menselijke groeihormoon. Het is de bedoeling dat dit groeihormoon in het bloed terechtkomt, want hormonen worden via de bloedbaan door het lichaam vervoerd. Dit geldt ook voor het groeihormoon. Groeihormoon is een eiwit. Als je eiwitten via de mond inneemt, worden ze in de maag en darmen direct afgebroken door de maag- en darmsappen en verliezen daarbij hun werking. Daarom is het niet mogelijk om groeihormoon in pilvorm toe te dienen: de pil is zijn werking al kwijt nog voor hij in de bloedbaan terecht is gekomen. Dus moet groeihormoon worden geïnjecteerd.

Algemene informatie Groeihormoon

 • Wat is groeihormoon
  Groeihormoon is een stof die wordt geproduceerd door een klier in de hersenen die hypofyse wordt genoemd. Dit groeihormoon zorgt ervoor dat chemische stoffen, groeifactoren genaamd, in het lichaam worden geproduceerd. Deze groeifactoren, samen met het groeihormoon zelf, bewegen zich door de bloedstroom en zorgen voor groei en ontwikkeling in het hele lichaam.
 • Wikipedia NL – Wat is Groeihormoon
  Een groeihormoon of somatotropine is een hormoon dat in het lichaam van een mens of dier de groei stimuleert.
 • Wikipedia EN – HGH – Human growth hormone
  Growth hormone (GH) is also called somatropin and somatotropin (British: somatotrophin). hGH refers to human growth hormone and is an abbreviation for human GH measured in the extracts from human pituitary glands.
 • Verpleegkundigen Werkgroep Groeihormoon

Fabrikanten Groeihormoon

Novo Nordisk

 • Injecteren van groeihormoon met NordiFlex
  Bij een groeihormoonbehandeling wordt dagelijks een beetje groeihormoon onder de huid ingespoten. Dit wordt een subcutane (onder de huid) injectie genoemd. Het groeihormoon komt vlak onder de huid terecht en verspreidt zich via de bloedvaatjes in de rest van het lichaam, waar het zijn werk kan doen.
 • Een groter perspectief voor SGA kinderen
  De kosten van de behandeling van groeistoornissen bij te klein geboren kinderen, worden per 1 juni 2005 officieel vergoed. Het gaat om kinderen die te klein en/of te licht zijn voor de zwangerschapsduur en bovendien kinderen die op de leeftijd van vier jaar nog klein zijn en geen inhaalgroei laten zien. Vaak is niet te achterhalen wat de reden ervan is. Deze zogenoemde SGA-kinderen (Small for Gestational Age) kunnen nu, door de toekenning van de vergoeding, met het groeihormoon Norditropin® van Novo Nordisk, adequaat behandeld worden.

Pfizer

 • GENOTROPIN® (somatropin for injection)
  GENOTROPIN® (somatropin [rDNA origin] for injection) is a human growth hormone just like the natural growth hormone that your body makes. The only difference is that GENOTROPIN is man-made.

Groeihormoontekort

 • Groeihormoontekort
  Deze website biedt u, uw kind en uw naaste omgeving belangrijke informatie over het tekort aan groeihormoon op zowel kinderleeftijd als volwassen leeftijd, en de gevolgen hiervan voor het functioneren van het menselijk lichaam. U leest ook wat de effecten van een groeihormoonbehandeling zijn en wat een dergelijke behandeling voor u en/of uw kind betekent in het dagelijks leven.
 • Groeihormoondeficiëntie
  Groeihormoondeficiëntie ontstaat wanneer de hypofyse in de hersenen niet genoeg groeihormoon aanmaakt.

Productinformatie

 • CVZ – College voor zorgverzekeringen – Somatropine
  Somatropine heeft een significant effect op het verbeteren van de lengtegroei bij kinderen met SGA. Over de noodzaak van behandelen en de langetermijn bijwerkingen is echter nog te weinig bekend en dient vervolgonderzoek te worden gestart. Somatropine is voor de indicatie syndroom van Turner opnieuw in beoordeling genomen.

   


  Dosering : SGA: s.c.: 0,035 mg/kg per dag of 1 mg/m2per dag tot de eindlengte is bereikt. De behandeling onderbreken indien de verandering van de groeisnelheid SDS voorafgaand aan de behandeling tot aan het eind van het eerste jaar van de behandeling < 1 is óf indien de groeisnelheid < 2 cm per jaar is en, als bevestiging noodzakelijk is, botleeftijd > 14 jaar (meisjes) of > 16 jaar (jongens) is, overeenkomend met het sluiten van de epifysairschijven.

IUGR – Groeihormoonstudies Sophia Ziekenhuis Rotterdam

Documentatie

 • Consensus ‘Diagnostiek kleine lichaamslengte bij kinderen’
  In Nederland komen elk jaar ongeveer 2500 kinderen in aanmerking voor verwijzing naar de tweede lijn in verband met een achterblijvende lengtegroei. Doel van de consensusbijeenkomst ‘Diagnostiek kleine lichaamslengte bij kinderen’ was het bevorderen van tijdige opsporing van een afwijkende lengtegroei die nadere diagnostiek en behandeling behoeft, maar ook het voorkómen van onnodige medicalisering. Voor een optimale behandeling van groeistoornissen is het van belang dat de diagnose zo vroeg mogelijk wordt gesteld.

IUGR – intra-uteriene groeiachterstand

 • Algemeen begrip IUGR
  Een baby die lichter en/of kleiner wordt geboren dan hij zou moeten zijn voor de zwangerschapsduur, wordt vaak een SGA-baby of een baby met een laag geboortegewicht genoemd. Soms hoor je ook over baby’s met een intra-uteriene groeiachterstand, wat vaak wordt afgekort tot IUGR. Dit betekent dat ze niet naar behoren zijn gegroeid in de baarmoeder.
 • IUGR-studie 1
  (Intra-Uteriene Groei Retardatie), gestart in 1991. Deze studie betreft kinderen met een te kleine lengte bij de geboorte, die daarna onvoldoende inhaalgroei vertoonden en groeihormoonbehandeling krijgen om de lengtegroei te verbeteren. Alle kinderen krijgen groeihormoon in een gewone dosis of een hogere dosis.
 • IUGR-studie 2,
  Gestart in 1996. In deze studie wordt er gekeken naar de effecten van de groeihormoonbehandeling op de groeisnelheid en de botrijping in de groeihormoongroep en de controlegroep. Een deel van de kinderen krijgt gedurende de eerste 3 jaar groeihormoon (GH-groep) en een ander gedeelte van de kinderen krijgt geen groeihormoon in de eerste 3 jaar, maar wordt wel gecontroleerd (controlegroep).
 • IUGR-studie 3.
  In deze studie wordt er niet alleen gekeken naar het effect van groeihormoonbehandeling op de lengtegroei, maar ook naar de relatie tussen groeihormoonspiegels in het bloed, zowel voor als tijdens de behandeling, de insulinegevoeligheid en de lichaamssamenstelling. Tevens wordt er onderzocht of de dosering groeihormoon verschil maakt.