Myasthenia Gravis informatie

Myasthenia gravis (Latijn voor 'ernstige spierzwakte'), ook wel kortweg MG is een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte. Myasthenia gravis wordt veroorzaakt doordat…