Myasthenia gravis (Latijn voor ‘ernstige spierzwakte’), ook wel kortweg MG is een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.

Myasthenia gravis wordt veroorzaakt doordat auto-antilichamen de acetylcholinereceptoren op de motorische eindplaat binden waardoor deze worden afgebroken. Het gevolg hiervan is dat de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier verhinderd wordt, waardoor de spier verzwakt.

.

Diagnose Myasthenia Gravis

Verschijnselen van Myastenia Gravis kunnen zijn :

  • zakkende oogleden en dubbelzien (oculaire symptomen)
  • een wat vlakke gelaatsuitdrukking (weinig mimiek)
  • moeilijkheden met kauwen en/of slikken
  • slappe lippen en een zakkende onderkaak
  • zwakte in armen, handen en benen;
  • zwakte in rug- en nekspieren
  • ademhalingsmoeilijkheden

Diagnose vaststellen

Behandeling Myasthenia Gravis

De prognose

De ziekte geneest bij ongeveer 80 procent van de patiënten. De levensverwachting is bij patiënten zonder thymoom normaal. Bij sommige patienten verdwijnen de symptomen na ongeveer een jaar spontaan. Vroeger was zwakte van ademhalingsspieren nog wel eens fataal, maar door goede behandeling kan dit nu worden opgevangen.

Patientenverenigingen

Myasthenia Gravis op het internet