Een vervelend probleem in Microsoft Windows 10 als het nieuwe startmenu niet meer werkt.

Het startmenu onder de startknop wordt opent niet meer bij klikken op de windows button links onderaan de taakbalk.
De directe oorzaak is niet bekend, maar het lijkt soms voor te komen na een automatische update van Windows 10.

Symptomen startmenu probleem

  • Startmenu wordt niet meer zichtbaar bij aanlkikken start button.
  • Bij klikken op de klok komt de kalender niet meer tevoorschijn.
  • Windows-P, beeldscherm opties, werkt niet meer.

Mogelijke oplossingen

Voordat onderstaande aanpassingen uitgevoerd worden is het verstandig om eerst een herstelpunt te maken zodat eventuele wijizigingen later ongedaan gemaakt kunnen worden.

Uitvoeren van de System File Checker

Klik met rechts op de startknop (dit werkt nog wel).

Start : Opdrachtprompt (administrator)

Voer het vogende commando uit  om de System File Checker te activeren.

sfc /scannow

Herstart Windows en test of het startmenu weer werkt.

Services controleren

Open de windows services en controleer de status van de service ‘Application Identity’.
Deze service staat op handmatig, en kan ook niet op automatisch worden gezet.
Als deze service niet meer wordt uitgevoerd, werkt ook het start scherm niet meer.

Klik op de service en start de service weer op.
Direct daarna wordt het Windows 10 startmenu weer actief.

Explorer.exe opnieuw starten

Open taakbeheer, ga naar de tab Details.
Zoek hier ‘explorer.exe’  en klik op taak beeindigen.