Windows Service geforceerd afsluiten Soms blijft een Windows service bij het starten op stoppen hangen op de status ‘Starting’ of ‘Stopping. Deze service is dan vanuit de servicemanager niet meer te benaderen. Vaak is herstarten van de server geen optie omdat er meerdere processen op draaien.

Afsluiten van de service

Op servers zoals Windows Server 2003, 2008 en 2012 en client operating systems hoger dan Windows XP is het mogelijk om de service geforceerd af te sluiten via het DOS Taskkill commando.

Stappen voor het geforceerd sluiten van een service

Bepaal de servicenaam

Dubbelklik op de service in de servicemanger en neem de service naam (shortname) over.

Bepaal de PID van de service

PID bepalen via taakbeheer

PID service

PID bepalen via cmd prompt

Start de cmd prompt (run as administrator).

Voer het volgende commando in en vervang door de shortname van de service die je wilt afsluiten.

sc queryex <servicenaam>

Bepaal de PID in de getoonde service parameters.

Uitvoeren Taskkill

Voer in de command prompt het volgende commando in en vervang <PID> door het nummer van de PID.

taskkill /f /pid <PID>

Dit commando sluit de service af.

kill windows service

Ga nu terug naar de taskmanager en start de service opnieuw