Het terugzetten van een backup database (restore) kan in de praktijk nog wel wat problemen geven. Zo moet de database exclusief beschikbaar zijn voor het restore proces.

Restore SQL Database

 • Start SQL Server Management Studio en maak een verbinding met de SQL Server waarop de restore uitgevoerd moet worden 
  Voor deze restore moet je inloggen met een Windows Administrator of de SQL ‘sa’ user
 • Rechtsklik op de betreffende database, kies taak, restore database
 • In de source section Kies ‘From Device’
 • Kies file, add, selecteer de locatie van het backup bestand
 • Kies opties, selecteer ‘Overwrite the existing database’
 • Klik ok, start de restore.

Restore SQL Database die nog in gebruik is

Als de database in gebruik is, dan moeten alle processen die gebruik maken van deze database worden afgesloten. Soms is het moeilijk te achterhalen welke processen dit allemaal zijn.

 • Open taakbeheer, services
 • Selecteer de service ‘SQL Server (MSSQLSERVER)’
 • Selecteer Stop
 • Er volgt nu een overzicht van alle processen die op dit moment gebruik maken van SQLserver
 • Bij het stoppen van SQL Server worden al deze processen automatisch gestopt
 • Herstart de SQL Server, de database is nu vrijgegeven voor de restore

Restore database Single User

Soms is het niet mogelijk om SQL Server te herstarten, omdat er meerdere systemen gebruik maken van dezelfde SQL Server.
Het is dan ook mogelijk om de database in single_user modus te plaatsen en daarmee de restore van de betreffende database te forceren.
Gebruik daarvoor het onderstaande script, vervang hierbij de database naam deoor de te restoren database.

USE MASTER
ALTER DATABASE MicrosoftDynamicsAX SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
RESTORE DATABASE MicrosoftDynamicsAX FROM DISK = ‘E:\Databases\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\BackupOriginal.bak’ WITH REPLACE
ALTER DATABASE MicrosoftDynamicsAX SET MULTI_USER
GO

SQL Restore foutmeldingen

Error 3154: The backup set holds a backup of a database other than the existing database

 • Gebruik de optie WITH REPLACE in het RESTORE commando
 • Verwijder de originele database en voer de restore opnieuw uit