Soms werkt het toetsenbord in Microsoft Windows 10 niet meer of is heel traag.
De invoer via het toetsenbord hapert of is vertraagd waardoor normaal typen niet meer mogelijk is.

Symptomen toetsenbord probleem

 • Bij inloggen van Windows 10 werkt het toetsenbord goed.
 • In Windows 10 lijkt het toetsenbord niets meer te doen.
 • Bij het ingedrukt houden van een toets komt de letter na een paar seconden op het scherm.

Mogelijke oplossingen

Voordat onderstaande aanpassingen uitgevoerd worden is het verstandig om eerst een herstelpunt te maken zodat eventuele wijzigingen later ongedaan gemaakt kunnen worden.

Filtertoetsen in Windows 10

Filtertoetsen is een toegankelijkheidsoptie die gebruikt wordt om de herhalingssnelheid van het toetsenbord te bepalen en herhaalde sleutels te negeren.

Uitschakelen Filtertoetsen met behulp van het configuratiescherm

 • Dubbelklik op het pictogram toegankelijkheidsopties in het Configuratiescherm.
 • Schakel het selectievakje Filtertoetsen gebruiken uit.
 • Klik op OK.

Uitschakelen Filtertoetsen met behulp van het toetsenbord:

 • Dubbelklik op het pictogram toegankelijkheidsopties in het Configuratiescherm.
 • Klik op instellingen voor Filtertoetsen op het tabblad toetsenbord.
 • Schakel het selectievakje sneltoets gebruiken om het te selecteren en klik vervolgens op OK.
 • Klik op OK.
 • Om de optie voor Filtertoetsen uit te schakelen, druk de SHIFT-toets in gedurende ongeveer acht seconden.