De meterkast is een mogelijke bron van woningbrand.

Doordat we steeds meer energie gaan verbruiken, kunnen zeker de wat oudere installaties overbelast raken. In het beste geval zal hierdoor de zekering aanspreken waardoor de betreffende groep wordt afgeschakeld.

Als dit niet gebeurd, dan kan de bedrading op termijn oververhit kunnen raken en kan er door kortsluiting een brand in de meterkast ontstaan.

Preventiemaatregelen

Voorkomen brand in de meterkast

 • Zet zo min mogelijk spullen in de meterkast
  Alles wat is opgeslagen kan als brandstof dienen, maar kan ook voor beschadigingen van leidingen en bedrading zorgen.
 • Geen brandbare spullen in de meterkast
  Brandbare stoffen zoals flessen wasbenzine; spiritus horen niet in de meterkast.
 • Plaats een rooster aan de onderkant van de meterkastdeur.
  Eventueel lekkend gas zakt naar beneden en kan zo via de ventilatieopening uit de meterkast.
  Met roosters voorkom je daarnaast vocht en schimmel in de meterkast.
 • Controleer eens in de twee jaar de meterkast
  Controleer zelf, of door een installateur,  of er geen beschadigingen zijn, of de nuldraad en andere aansluitingen in de meterkast goed vast zitten.
 • Slaan zekeringen of de installatieautomaat regelmatig door
  Het kan zijn dat er een overbelasting is, volg de tips op bij Preventiemaatregelen overbelasting

Preventiemaatregelen overbelasting

Zeker in oudere woningen is de installatie niet berekend op alle moderne apparaten. Zo kan het dus zijn dat over de jaren er ongemerkt steeds meer apparaten op dezelfde groep worden aangesloten. Hierdoor kan het maximale vermogen (3600 Watt voor een 16A groep) bereikt worden.

Om overbelasting van de stroomgroepen te voorkomen is het goed om een inventarisatie te maken van de aangesloten apparaten per groep. Aan de hand van deze inventarisatie kan de belasting per groep bepaald worden. Als deze belasting op een bepaalde groep op of over het maximale vermogen zit, wordt het tijd om de verdeling aan te passen of om groepen bij te laten maken.

Brandbestrijding meterkast

Bij brand breng je eerst iedereen in veiligheid en bel je 1-1-2.

Brand blussen meterkast

Brand in de meterkast NOOIT MET WATER blussen !!!

Pas wel op bij het openen van de meterkast, het is mogelijk dat er een steekvlam uit de meterkast komt.

Water geleidt stroom, en daarmee zal het bluswater dus onder stroom komen staan. Je loopt dan de kans geëlektrocuteerd te worden.
Gebruik eventueel een sproeischuimblusser of een CO²-blusser om een beginnende meterkast brand te blussen. 

von Vuuren Blusbol

Een nieuwe ontwikkeling in de brandbestrijding van de meterkast, en eventuele andere kleine ruimten, is de von Vuuren Blusbol.

Deze bol wordt bovenin de te beveiligen ruimte opgehangen. De bol is gevuld met bluspoeder en zal bij verhitting ‘exploderen’. Door dit exploderen wordt het bluspoeder razendsnel (binnen 3 seconden) over de brandhaard gestort waardoor het vuur zal doven.

Gasleiding meterkast

Als er brand uitbreekt in de meterkast is de aanwezigheid van de gasleiding natuurlijk een vervelende bijkomstigheid. Als deze gasleiding openbreekt door de warmte, zal het vrijkomende aardgas de vuurhaard enorm aanwakkeren en wordt het blussen extra lastig.

In de nieuwbouw wordt al jaren gebruik gemaakt van kunststof gasleidingen. Deze leidingen blijken in de praktijk slecht bestand te zijn tegen warmte. Het risico op smelten is groot, en daarom extra gevaarlijk. Er is dan ook een discussie of deze leidingen nog wel (onbeschermd) toegepast mogen worden in de meterkast.

Bedek daarom alle gasleidingen met brandwerend materiaal zodat een eventuele brand via die weg niet tot grotere problemen kan leiden.