In de eerste maanden van het jaar valt voor huiseigenaren de nieuwe WOZ waarde beschikking weer op de deurmat.

Deze WOZ waarde is bepalend voor o.a. de belasting en diverse heffingen.

Wat is de WOZ waarde

De WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Deze WOZ-waarde is de waarde van je woning die jaarlijks door de gemeente bepaald wordt. Deze WOZ waarde wordt o.a. gebruikt bij de belastingaangifte. Hierbij is de WOZ waarde bepalend voor het woningforfait.

Woningforfait

Het woningforfait is de bijtelling die je krijgt voor het woongenot van je eigen woning!

Grote verbouwingen of uitbreidingen aan de woning kunnen er voor zorgen dat de WOZ waarde omhoog gaat. Het woongenot neemt toe en dus ook de bijtelling

Bezwaar maken tegen de WOZ

Als je het niet eens bent met de WOZ waarde die door de gemeente is vastgesteld, kun je in beroep gaan en bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde WOZ waarde.

Dit kun je zelf doen, of je neemt een partij in de arm die het WOZ bezwaar voor je gaat regelen.